Home Eli Kok

Welkom op de site van mijn praktijk voor Psychotherapie in Goirle.

Over mij:
Mijn naam is Eli Kok, psychotherapeut. (BIG reg.nr 89044333816)
Ongeveer 35 jaar was ik werkzaam in verschillende functies binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in Breda. Sinds het voorjaar van 2012 werk ik in mijn eigen praktijk. Naast individuele therapieën verzorg ik supervisies en leertherapieën voor therapeuten in opleiding. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief. Samen met een collega ontwikkelde ik de module “Zwarte Zwanen, Witte Zwanen” voor mensen met een negatief zelfbeeld.
In mijn werk baseer ik mij vooral op de Clientgerichte psychotherapie en de daaraan verwante Emotion focused therapy (EFT). Hierbij wordt er van uitgegaan dat emoties het fundament vormen van onze  belevingen, gedachten en gedragingen. Emoties worden gezien als de creatieve en organiserende kracht in het leven van de mens. In de therapie staat het leren stilstaan bij uw eigen emoties en belevingen centraal.
Mijn doel als therapeut is u wezenlijk te begrijpen. Dit om u te helpen een constructieve betekenis  aan uw ervaringen te geven. Tijdens dit proces blijkt het vaak noodzakelijk om beladen ervaringen te verwerken. Omdat een dergelijk proces moeilijk kan zijn, staan eerlijkheid en respect in het therapeutisch contact voor mij centraal.
Voor meer informatie over mij wil ik verwijzen naar: Psycho Praktijk, vakblad voor psychologie, psychotherapie & psychiatrie, jaargang 4/nummer 6. December 2012.